C-21乡镇B

C-21乡镇B,规划要素如下:
    一、区域概况
    x x乡,经济发展和负荷水平一般, 境内有几家小型煤冶炼厂,对环境污染较为严重。现状负荷密度小于1MW/km2。该乡距离县城较远,上级电源布点不足, 仅可提供单侧电源供电。
    二、供电模式选择
    考虑到该区负荷水平不高, 环境污染较为严重,请认真思考出其应该选取的高压基本供电模式?
    三、供电模式特征
    (1) 电压等级为35kV,变电电压为35/10kV,主变压器为双绕组变压器。
    (2) 35kV线路选用架空线路,电网结构选用链状结构A。
    (3) 变电所主接线选择线路变压器组。
    (4) 35kV配电装置采用箱式变电站。

    请根据规划要素认真思考后选择出正确的高压基本供电模式:

 • GYDL-05模式
  A
 • GYDL-07模式
  B
 • GYDL-04模式
  C
 • GYDL-06模式
  D